שרשרת דיסקית מחוייבות לחטופים והזדהות

דסקית מחויבות החטופים הזדהות ותרומה עבור משפחות החטופים.

100% מכלל ההכנסות מועברות במלואן כתרומה למטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים.

מדבקות
שם הילד/ה

הקולקציה הגדולה בישראל!