תקנון אתר

אתר אהבה במילים מבית גרופי פיננס – שמחה להזמינך להשתמש וליהנות משירותי האתר האינטרנט שבבעלותה. החברה מעמידה לרשות לקוחותיה/גולשי האתר בפלטפורמה מתקדמת ומוגנת. כל שימוש באתר ו/או בשירותי האתר הינו כפוף לתנאי שימוש אלו.
החברה ומנהלי האתר ישמחו להעניק לכם את השירות הטוב ביותר על מנת שתפיקו את המרב חווית הגלישה והקניה באתר ובמגוון השירותים בו.


 1. כללי

1.1. אתר החברה (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים בכיתוב אישי. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת "גרופי פיננס", שכותבתה היא כנרת 15 בני ברק.

1.2. פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").

1.3. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך ובין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לפעול לפי תנאי השימוש המפורטים להלן. לפיכך, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר "אהבה במילים" מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם,וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי שימוש אלו.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7. המשתמש מסכים כי הרשומות במחשבי החברה הנוגעות לפעולות שבוצעו דרך האתר יהיו ראיה ראשונית לנכונות לביצוע הפעולות.

1.8. תמונות ו/או הדמיות המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

 

1.9. הההנהלה של האתר שמורה לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים באתר לפי שיקול דעתה מעת לעת, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר הקובע להזמנה הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת התהליך הקשור להזמנה, כולל את נתוני כרטיס האשראי. במקרה של עדכון במחירים לאחר ביצוע ההזמנה, המשתמש יחויב לפי המחירים המעודכנים.

1.10. ההנהלה של האתר שמורה לעצמה את הזכות להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. כמו כן, הנהלה זו שומרת לעצמה את הזכות לכל עת להפסיק, להחליף או לשנות מבצעים, הטבות והנחות אלו, מבלי להודיע על כך מראש.

1.11. תקנון האתר יחול על כל שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר אלקטרוני אחר (כמו טלפון סלולרי, טאבלטים וכיוצ"ב). בנוסף, התקנון יחול על שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט ובאמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1. הרשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, הוא כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.2. המשתמש יהיה בעל כרטיס אשראי תקף, הנפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.3. בזמן שהמשתמש נכנס לאתר, הוא מסכים לכלול את עצמו במערכת הדיוור הישיר של החברה, וזאת דרך דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס כפי שנקבע על-פי תקנות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.

2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות גישה לאתר לכל משתמש קצה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.5. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

2.6. בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון.

 1. אופן המכירה

3.1. החברה מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר.

3.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה, מוצג "דף פעולה" המכיל את פרטי המוצר או השירות המוצע למכירה, ואת מחיר המכירה (להלן "דף הפעולה").

3.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות, יש לבחור תחילה את המוצר או השירות, כולל צבע, כמות ואפשרויות התאמה אישית. לאחר מכן, יש למלא פרטים אישיים בטופס ההזמנה, כוללים שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"). השלמת טופס ההזמנה במלואו תכניע את המשתמש לסטטוס "מבצע הפעולה". למטרת ביצוע הזמנה מהירה ובלעדי תקבל החברה את פרטי ההזמנה בצורה נכונה ומדויקת. במידה וישנם פרטים שגויים, החברה אינה מתחייבת לבצע את ההזמנה. במקרה של מסירת פרטים שגויים, הלקוח יחויב בדמי משלוח וטיפול. יש לוודא כי פרטי ההזמנה הם מדויקים ועדכניים.

3.4. עלות המוצר או השירות שנרכשו יחויבו בזמן ביצוע הפעולה וישולמו באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש.

3.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה עומה לכללי ההשתתפות, וכן למנוע את השתתפותם של אנשים שמנסים לפגוע בניהול המכירות באתר.

 1. שיטת המכירה

4.1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר מכתובתנו "כנרת 15 בני ברק" לכתובת בישראל שהזנת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.2. החברה אינה נושאת אחריות לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאספקה אשר נגרמו כתוצאה מאירועים שבאמת כוח עליון, ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה, כולל שבתות, שביתות, ואירועים כדוגמתם.

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעביר את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, כפי שיתואם מראש.

5.4. המוצרים הנרכשים יועברו על ידי חברת השילוח בהתאם לזמני האספקה המצוינים בדף "משלוחים ותנאי אספקה". כל הובלות יחויבו בתשלום, אלא אם נקבע אחרת על ידי החברה.

תעריפי המשלוחים:

תעריפי המשלוחים רשומים בכל עמוד מוצר באתר.

איסוף עצמי: לא ניתן לבצע איסוף עצמי.

לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום מכתובתנו כנרת 15 בני ברק קומה 2. בתאום מראש בווצאפ 050-3333821 - סעיף זה מתאפשר לרכישות בסכום של 400 שקלים ומעלה.

הנהלת החברה שומרת על זכות לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5. המועד הצפוי לאספקת המוצרים/שירותים, כפי שמפורט במפרט עמודי המוצרים באתר, יחושב על פי ימי עבודה, הנספרים מיום ההזמנה ובהתאם ליום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה תבצע מאמץ מרבי לקדם את מועד האספקה ו/או להתאים אותו לצרכי הלקוח, תוך כדי עמידה במדיניות ההובלה.

 1. שירות לקוחות

6.1. עבור כל שאלה העשויה לעלות בעניין המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות ישירות לנציגי השירות בחברה.

6.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בעמוד צור קשר באתר ובהודעת וואטצאפ למס'  050-3333821.

6.3. נציגי שירות לקוחות שלנו ישמחו לספק לכם עזרה ותמיכה בכל שאלה או דבר הקשור לתהליך הרכישה ובכל נושא נוסף שיתפקד על מנת לשפר ולהנעים את חווית הרכישה שלכם. אנו כאן כדי להפוך את התהליך לפשוט ומהיר, ונשמח לספק לכם שירות מקצועי וידאות כדי להבטיח שהחוויה שלכם תהיה חיובית ונעימה.

 1. ביטולים

7.1. לתשומת לבך, עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, צרכן אינו רשאי לבטל עסקה בה נרכש מוצר שמיוצר במיוחד עבורו. המוצרים מיוצרים ע"י החברה במיוחד עבור הצרכן ונשלחים  ליצור והדפסה, על כן לא ניתן לבטל הזמנה. למרות האמור, ניתן לבטל הזמנה טרם עברו 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה.

7.2. ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח: במידה ולקוח מעוניין לבטל עסקה/מכירה וטרם עברו 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה, יכול הלקוח לפנות בפניה בעמוד "צור קשר" באתר, או בשליחת ווצאפ לטלפון 050-3333821.

7.3 ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר: הלקוח נדרש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בעמוד "צור קשר" באתר, או בשליחת ווצאפ לטלפון 050-3333821., הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-19811.

7.4. מובהר בזאת כי הוראות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד העסקה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

 1. אחריות ושרות

8.1. החברה, נהלת האתר וכל מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמש, גולש, מזמין או צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, אשר לא נגרמו על פי הוראות התקנון הזה. עילת התביעה במקרה זה תהיה מוגבלת להפסד הכנסה, מניעת רווח וכל סוג של נזק, מהסיבה שאינה עומדת בהוראות התקנון, ובמקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

8.2. תמונות המוצרים והדמיותיהם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

8.3. כל המוצרים מיוצרים ונשלחים מישראל. הנהלת האתר איננה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 1. קניין רוחני

9.1. כל זכויות הקניין הרוחני בחברה, כולל פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הן בבעלותה הבלעדית של החברה. זכויות אלה נחלקות על כל רכישה באתר, וכוללות בין היתר את עיצוב האתר, בסיס הנתונים המכיל רשימות המוצרים ותיאוריהם, קוד המחשב של האתר, ופרטים נוספים הקשורים לפעילות האתר.

9.2. אסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם בדיגיטל או באמצעים אחרים, מידע כלשהו מהאתר, כולל סימני מסחר, תמונות, טקסטים, וקוד מחשב, בלעדיית קבלת הסכמה מראש של החברה בכתב.

9.3. אסור לבצע שימוש מסחרי בנתונים הפורסמים על ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים שמופיעות בו או בפרטים נוספים שפורסמים באתר החברה, בלעדיית קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

9.4. השם של החברה, סימני המסחר שלה ושם המותג ("אהבה במילים") של האתר (בין אם רשומים ובין אם לאו) הם בבעלות בלעדית של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלתי חוקי בלעדי תיקול הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

9.5. אייקונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכל עריכה והצגה שלהם באתר הם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בהם יתבצע בהתאם להוראות התקנון הזה בלבד.

9.6. אסור לעשות שימוש בכל סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר, או בצילומים המצויים באתר, שהם קניין רוחני מוגן על פי הדין בישראל וכן על פי הסכמי אמנות בינלאומיים שמדינת ישראל הצטרפה אליהם.

 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

10.1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצון הלקוח, על דעתו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות דעתו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

10.2. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

10.3. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI, אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

10.4. הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש - בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלקוח:

 • כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותי האתר.
 • כדי לזהות את הלקוח בעת כניסות חוזרות לאתר.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
 • כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם.
 • כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שהתקבלה לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.

10.5. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

 • ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

10.6. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר.

 

 1. תנאים נוספים

11.1. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת וללא הודעה מוקדמת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

11.2. מובהר, כי כאשר הלקוח מצטרף לשירותי האתר או כחבר במועדון הלקוחות של הרשת אשר ממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMSשיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

בכבוד רב,
הנהלת אהבה במילים.